WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU w okresie epidemii COVID-19


 

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII

Od 11.05.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu - Dobrzyniu wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz dzieci i młodzieży na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

Informujemy, że nadal obowiązuje ograniczona ilość osób, które mogą przebywać na terenie naszej poradni.

Druki dokumentów znajdują się na stronie www poradni https://www.poradniagolub.pl/. W korytarzu poradni umieszczono  skrzynkę, do której można składać wszelkie dokumenty, niezbędne do uzyskania dla dziecka odpowiedniej formy pomocy.

Dokumenty można tez wysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM OD PN DO  PT W GODZINACH 7.30 – 15.30  POD NUMEREM TELEFONU: 56 683 26 63.

DZIAŁANIA POMOCOWE:

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemii udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań statutowych, w tym terapii, nadal wykonywane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod numer telefonu Poradni lub kontaktować się z osobami prowadzącymi terapie.

Ponadto informujemy o możliwości kontaktu dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli szukających wsparcia w trudnym obecnie czasie epidemii w formie telefonicznej, elektronicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w bezpośrednim kontakcie.

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego bezpośrednich informacji udziela Pracownik Sekretariatu pod numerem telefonu: 56 6832663

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne  Państwa dzieci i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości dwa razy w miesiącu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA:

Osoby objęte terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą formie.

 

Mariola Waszewska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Golubiu - Dobrzyniu

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski